REKISTERISELOSTE Henkilötietolain (523/1999) 10 § mukainen rekisteriseloste  1 Rekisterin nimi Embla Rescue ry:n eläin- ja omistajarekisteri  2 Rekisterinpitäjä Nimi: Embla Rescue ryVerkkosivut: https://www.emblarescue.fi/ Osoite: Leppälinnuntie 6 30100 ForssaPuh. 0440 777 410  Sähköposti: info@emblarescue.fi  Rekisteriasioista vastaava henkilö Nimi: Maarit AuranenPuh. 0440 777 410Sähköposti: maarit.auranen@emblarescue.fi 3 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / Rekisterin käyttötarkoitus Rekisterin tarkoituksena on kerätä yhdistyksen jäsenistä yhdistyslain (503/1989) 11 §:n vaatimat henkilötiedot ja muut yhdistyksen toimintaa varten tarpeelliset tiedot. Yhteystietoja kerätään koiran luovuttamista, tiedottamista ja yhteydenpitoa varten. Tiedoista voidaan koota tilastoja, joista yksittäistä jäsentä ei ole mahdollista tunnistaa. Tietoja käsitellään sähköisellä palvelulla.  4 Rekisterin tietosisältö Rekisteriin kerätään pakollisina tietoina yhdistyslain (503/1989) 11 §:n vaatimat henkilötiedot, eli omistajan täydellinen nimi ja kotipaikka. Lisäksi kerätään seuraavat tiedot:  Omistajien yhteystiedot (postiosoite, puhelin ja sähköposti)   5 Rekisterin tietolähteet Omistajarekisteriin kirjattavat tiedot saadaan omistajan omalla ilmoituksella.  6 Tietojen luovuttaminen ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle Rekisteriin tallennettuja tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yhdistyksen ulkopuolelle, ei myöskään EU- alueen tai ETA:n ulkopuolelle. 7…

Lue Lisää

1/1